• Jsme zaměřemi na práce na STŘECHÁCH

  • výroba i montáž na míru
  • střešní pochůzky, komínové lávky, sněhové zábrany ...

NOVÉ POCHŮZKY splňují normu

STARÉ POCHŮZKY

Nová lávka s pozinkovanými rošty

Stará lávka s dřevěnými pochůzkami

Hřebenová pochůzka

Stará hřebenová pochůzka

POCHŮZKA MEZI KOMÍNY

POCHŮZKA KE KLIMATIZACI

TERASA

TERASA

PRODLOUŽENÍ TERASY

PŮVODNÍ TERASA

SNĚHOVÉ ZÁBRANY ŽEBŘÍKOVÉ s pomocnými trojúhelníky

SNĚHOVÉ ZÁBRANY TRUBKOVÉ  s ledolamy proti projetí ledu

Montáž ŽEBŘÍKŮ i STŘEŠNÍCH OKEN

Zastřešení světlíků

Montáž STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ a NÁŠLAPŮ

Ocelová PZN konstrukce na KOLEKTORY

BEZPEČNOST A NORMY

 

Komínová lávka

Komínová lávka se zřizuje podle způsobu vymetání komína ve výši:

Přístup ke komínové lávce musí být bezpečný. Světlá výška přístupové komunikace k výlezu ke komínové lávce nesmí být menší než 1700 mm. Přístup ke komínové lávce musí být osvětlen. Pro překonání výškových rozdílů větších než 600 mm, zejména u přístupů k výlezům na střechu, musí být k dispizici alespoň certifikované žebříky.

Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550 x 550 mm ve vzdálenosti do 600 mm od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Přístup ke komínové lávce může být také řešen certifikovanými, schválenými a bezpečnostními nášlapnými stupni (ČSN EN 516), které jsou součástí výrobního programu střešní krytiny.


Požadavek na bezpečný přístup k ústí komína pro jeho kontrolu, čištění a údržbu řeší Stavební zákon a prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. V případě ošetřování komína jeho ústím platí požadavky dle §24, písmeno 7), kde je uvedeno: (7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni. Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami. Přesnou definici najdeme v ČSN 73 4201. V roce 2010 byl uveden tento normativní požadavek: 6.7.5.3 Přístup ke komínové lávce musí být bezpečný. Světlá výška přístupové komunikace k výlezu ke komínové lávce nesmí být menší než 1700mm. Přístup ke komínové lávce musí být osvětlen. Pro překonání výškových rozdílů větších než 600mm, zejména u přístupů k výlezům na střechu, musí být k dispozici alespoň certifikované žebříky. 6.7.5.4 Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550mm x 550mm ve vzdálenosti do 600mm od vnějšího povrchu komínového tělesa . Pro přístup k ústí komína a překonání výškových rozdílů platí 6.7.5.3. Z uvedeného tedy vyplývá, že po výstupu střešním výlezem nesmí být komín ve větší vzdálenosti jak 600mm  a vylez nutno umístit za, případně vedle komína, nikdy ne pod komínem.

Majitelé domů nesou veškerou ZODPOVĚDNOST za případné pády předmětů či sněhu ze střech.

Nebezpečné střešní pochůzky. Hrozí pád jednotlivých dílů.

Komín před zbouráním. Hrozí pád cihel na chodník.

Sněhové zábrany s ledolamy proti podjetí ledu

Nebezpečné pochůzky a nevhodné ukotvení do krokví